swimming

OT-viikko47: Osuustoiminta oppimismallina yrittäjyyteen

Vanhempi tutkija Eliisa Troberg ja suunnittelija Pekka Hytinkoski kirjoittavat osuustoiminnasta oppimismallina yrittäjyyteen. Artikkelista selviää mm. miksi oppilaitoksiin on perustettu osuuskuntia ja mitä hyötyjä ne tuottavat. Kirjoittajat kertovat myös, mihin mallin soveltamisessa kannattaa kiinnittää huomiota. Tutustu yhä sovelletumpaan tapaan oppia yrittäjyyttä!

Latauslinkki: Artikkeli tästä!

Osuustoiminta on osoittautunut oivalliseksi oppimismalliksi yrittäjyyteen

  • soveltuu oppimistarkoituksiin
  • helppo liittyä ja erota
  • liikeyhteisön ohella henkilöyhteisö
  • tasavertainen tiimiyrittäjyys

Opiskelijaosuustoiminnasta myös yhteiskunnallisia hyötyjä

  • Osuuskuntayrittäjyydellä on moninaisia myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Niistä ilmeisimpiä on se, että yrittäjyys ehkäisee nuorten syrjäytymistä aktivoimalla nuoret opiskeluun, työelämään ja tiimiyrittäjyyteen.

Opiskelijayrittäjyyden haasteita

  • Osuuskuntamuotoisella opiskelijayrittäjyydellä on monia hyötyjä ja se on oivallinen yrittäjyyskasvatuksen väline. Tähän yrittäjyyden muotoon liittyy kuitenkin myös haasteita, jotka on tärkeä tiedostaa perustettaessa osuuskuntaa oppilaitokseen. Yrittäjyys edellyttää aina toimialaosaamista, taloudellista osaamista, verkostoja ja pääomaa.