swimming

OT-viikko47: Osuustoiminta luonteva osa yrittäjyyskasvatusta yliopistoissa

Pedagoginen suunnittelija Pekka Hytinkoski HY:n Ruralia-instituutin Co-op Network Studies –yliopistoverkoston koordinaatioyksiköstä pohtii osuustoiminnan yliopisto-opetusta viimeisen kahden vuosikymmenen ajalta erityisesti Co-op Network Studies -yliopistoverkoston näkökulmasta. Vuosiin sisältyy hajaannusta, kokonaiskuvan hahmottumista, yhteistyön lisääntymistä, verkko-opetusta, yritysrahoitusta, opiskelijoiden kiinnostuksen kasvua ja oletettavasti yhä voimistuvampaa yrittäjyyskasvatuksen näkökulmaa. Mielenkiintoinen kokemuspohjainen käsittely!

Latauslinkki: Osuustoiminta yliopistossa

  • Helsingin yliopiston Mikkelin Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskukseen (nykyinen HY:n Ruralia-instituutti) Co-op Studies/Co-op Polytechnics -hankkeen aikana selvisi, että osuustoiminnan opetuksen sisällöt olivat suurimmalle osalle vieraita. Ainakin yliopistossa opiskelleet henkilöt tunsivat näitä sisältöjä keskimäärin heikosti, oli kyse sitten kauppatieteiden, lakitieteiden tai minkä tahansa tiedekunnan opiskelijasta.
  • Vuonna 2005 syntyi osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkosto, Co-op Network Studies (CNS) –yliopistoverkosto.
  • CNS-yliopistoverkosto laajentui verkko-opetusrahoituksen ja verkostoyliopistojen tuella kymmenen yliopiston laajuiseksi.
  • Tätä vuosikymmentä on määritellyt vuorostaan yrittäjyyskasvatuksen ja vuosikymmenen loppupuolella myös talouskasvatuksen nousu.

Co-op Network Studies-verkosto

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian ja Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian uraauurtavaa työtä osuustoimintamuotoisen opiskelijayrittäjyyden nostamisesta opiskelijoidensa oppimisympäristön keskiöön. Osuustoimintamuotoinen yrittäjyyskasvatus on löytänyt tiensä erilaisina sovelluksina myös osaan lukioista ja lukuisiin ammattiopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Lisäksi osuuskuntia löytyy nyt myös yksittäisistä yliopistoista.
  • Osuustoiminnan neuvottelukunnassa vaikuttavat yritykset ja Osuustoimintakeskus Pellervo ovat tukeneet CNS-verkoston toimintaa kuluvan ”osuustoiminnan vuosikymmenen” ajan. Myös tämä kuvaa selkeästi yritysten halua voimakkaasti tukea osuustoiminnan yliopisto-opetusta – olemme olleet tästä hyvin kiitollisia.
  • Uusia osuustoimintaan suunnattuja pestejä on perustettu yliopistoihin. Kestävän kehityksen kysymysten, sote-pohdintojen, akateemisen osa-aikayrittämisen tai vaikkapa suomalaisten isojen osuuskuntien menestyksen myötä, myös yliopistojen opiskelijat ovat olleet yhä kiinnostuneempia osuustoimintaa sivuavasta opetuksesta.
  • Uskon että osuustoiminnan ja yhteisötalouden sisältöjen merkitys ei tule ensi vuosikymmenellä ainakaan vähenemään, vaan niiden tarve tulee jossain uudenlaisissa tarvekonteksteissa jopa kasvamaan.