swimming

OT-viikko47: Osuustoiminta on globaali kestävän kehityksen väline

Senior adviser, tutkija Shimelles Tenaw osallistui Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICAn maailmanlaajuiseen konferenssiin Ruandan Kigalissa lokakuussa. Hän on tehnyt ansiokkaan tiivistelmän tilaisuuden keskeisestä annista, osuuskuntien roolista mm. kestävän kehityksen, arvoketjujen oikeudenmukaisuuden ja naisten tasa-arvoisen aseman eteenpäin viemisessä. Osuustoiminnalla on useissa maissa merkittävä asema hyvinvoinnin edistämisessä. Lue, miten osuustoiminta yhdistää ihmisiä ja yhteisöjä kansainvälisesti. Tutustu myös konferenssin päätöslauselmaan.

Latauslinkki: Tiivistelmä

Latauslinkki: ICA Resolution

 • Kansainvälisen Osuustoimintaliiton (ICA) 124-vuotisen olemassaolon aikana järjestettiin globaali Osuustoiminnan konferenssi toisen kerran Afrikan mantereella, Ruandan pääkaupungissa Kigalissa.
 • Aiheena oli ”Osuustoimintaa kehityksen edistämiseksi” (Co- operatives for Development). Konferenssiin kertyi yli 1000 osallistujaa 94 eri maasta.
 • Konferenssissa käsiteltiin ICA: n ja EU: n kumppanuuden toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa osuuskuntaliikettä kehitystoimijana.
 • CICOPA on kansainvälinen teollisuus- ja palveluosuuskuntien järjestö ja järjesti oman konferenssinsa Kigalissa. Coop Finlandin edustajana oli Shimelles Tenaw.

Cooperatives for Development - ICA Resolution

Cooperatives and Cooperative Organizations

 • It is crucial that cooperatives are recognised as an indispensable actor for the aspirational multi- stakeholder partnerships required to achieve sustainable development.
 • Operationalising the cooperative value of openness to foster inclusive multi- stakeholder partnerships to enhance the impact of local communities and tackle global challenges, such as climate emergency, rising inequality, gender disparity, future of work, unfair value chains, peacebuilding
 • Increasingly engaging in climate-related activities and, if found useful, include it in the statutes to strengthen the implementation of the principle of concern for community.
 • Ensuring that cooperatives put in place structures and incentives that foster women’s leadership in decision-making processes on vital issues of development.

Governments and Inter-Governmental Actors

 • Recognizing the importance of cooperatives and their effectiveness in achieving the SDGs because they are active at the local, national and the international level.
 • Developing programmes in collaboration with the cooperative movement to enhance & build capacities by strengthening the organizational, management and financial skills of their members, while adhering to gender equality and empowerment of women.
 • Promoting cooperatives with business support services, access to markets, finance and new technologies to improve sustainable livelihoods; To promote the role of cooperative organizations by integrating the cooperative identity in education programmes at all levels to encourage youth entrepreneurship, talent and skills development.