swimming

Strategiatyö yhdistyksen roolin selkiyttämiseksi ja näkyvyytemme lisäämiseksi käynnistettiin 2017. Jäsenten kuulemisen ja strategian vahvistamisen jälkeen hallitus määritteli strategiset toimenpiteet.

Tässä tiivistelmä strategiasta ja sen taustoista.

Tulemme aktivoitumaan viestinnässä ja tiedottamisessa, niin tapahtumissa kuin sosiaalisessa mediassakin. Verkostoidumme eri toimijoiden, mm. yhteiskunnallisen yritystoiminnan kehittäjien ja tutkijoiden kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden osuustoimintajärjestöjen kanssa, ja keskeinen tavoitteemme on sitouttaa osuustoimintayritykset ja julkinen sektori pienosuustoiminnan kehittämiseen.

Toimintavuonna 2018 selvitämme mentorimallin toteuttamisedellytyksiä tukemaan oppilaitososuuskuntien toimintaa. Samoin levitämme tietoa osuuskunnista ja niiden mahdollisuuksista työllistäjinä kuntien työllisyystoimijoille. Seuraa toimintaamme näiltä nettisivuilta ja Facebookista!

Visio 2020

Osuustoiminnan Kehittäjät Coop Finland ry on johtava pienosuustoiminnan ja osuustoimintaneuvonnan kehittäjä sekä edunvalvoja. Yhdistys osallistuu laajasti työelämän ja yrittämisen kehittämiseen tunnettuna osaamisverkostona.

Osuustoiminnan Kehittäjät – Coop Finland ry valvoo ja ajaa osuustoiminnallisen yhteisyrittämisen, pienosuustoiminnan, työosuustoiminnan ja osuustoimintaneuvojien etua.

Vaikuttamistavoitteina ovat mm. osuustoiminnan näkyvyyden ja tunnettuuden edistäminen, sen tuonti toimintamallina esille uusiin palveluihin ja julkiselle sektorille – erityisesti työllistämisessä ja hoivassa. Tavoitteemme on kehittää osuustoiminnan talous- ja johtamiskoulutusta ja edistää oppilaitososuuskuntia. Tuemme osuuskunta-asiantuntijoita ja pyrimme laajentamaan osuustoimintaneuvontaa. Haluamme sitouttaa poliittisia ja yhteiskunnallisia toimijoita osuustoiminnan edistämiseen.

Yhdistyksen oman toiminnan kehittämiseksi lisäämme sen tunnettuutta ja pyrimme lisäämään toimintamme rahoitusta. Laajennamme asiantuntijaverkostoamme yli sektorirajojen, samoin laajennamme jäsenpohjaamme ja teemme suunnitelmallista jäsenhankintaa. Haluamme olla johtava asiantuntija toimialallamme, ja luomme toimivat käytännöt jäsentemme keskinäiselle yhteistyölle.

Lataa koko visio tästä.