swimming

Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland ry on osuustoiminnan ja yhteisyrittämisen osaajien vuonna 1997 perustama valtakunnallinen yhdistys.

Linkki Eurooppaan

Yhdistyksen jäsenillä on toimivat suhteet alan eurooppalaisiin tutkijoihin ja kehittäjiin, joten osuustoiminnan kansainväliset kehitysideat ja tutkimustieto ovat jäsenten käytettävissä.

Coop Finland on toiminut useiden kansainvälisten projektien suomalaisena partnerina. Se on Euroopan työsosuuskuntien liiton Cecopin (European Confederation of Worker Cooperatives, Social Cooperative and Participative Enterprises) sekä CICOPA:n maailman työosuuskuntien liiton (The International Organization of Industrial, Artisanal and Service Producers’ Co-operatives) jäsen.

Asiantuntijaverkko

Yhdistys ylläpitää ja kehittää jäsentensä neuvonta- ja kehittämistyössä tarvittavaa ammattitaitoa.

Coop Finland tarjoaa jäsenilleen vaikutuskanavan. Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka tuntee yhteisöllisen yrittämisen ja osuustoiminnan kehittämisen omaksi asiakseen ja joka haluaa toimia yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi muiden samanmielisten kanssa.

Tässä esittelyä Coop Finlandista.